MIT CSINÁL EGY NEVELŐSZÜLŐ?

A nevelőszülő saját háztartásában nyújt teljes körűellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermeknek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek és gyermekeknek.

Melyek is a nevelőszülő tényleges feladatai?

Az alábbi folyamatábra körül járja mindazokat a feladatokat, melyek a nevelőszülőség során felmerülnek.

  • Otthonában látja el a gyermek nevelését, gondozását, ahol biztosítja számára a testi, szellemi erkölcsi, értelmi és az érzelmi biztonságának feltételeit.

  • Segít a gyermeknek az elszenvedett traumái, veszteségei feloldásában és feldolgozásában, szükség esetén terápiás segítséget vesz igénybe.

  • Gondoskodik a gyermek megfelelő oktatásáról, képzésről, szükség esetén fejlesztéséről.

  • Gondoskodik a gyermek személyi épségének és biztonságának megőrzéséről, az évszaknak megfelelő mennyiségi és minőségi ruházatáról.

  • Felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre és a családi, társadalmi normák elfogadására, betartására.

  • Biztosítja a gyermek vérszerinti szüleivel való kapcsolattartását, ezzel elősegíti a gyermek visszakerülését családjába, vagy ha ez nem lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz való kerülését.

  • Szükség esetén vállalja a gyermek nagykorúsága utáni gondozását, lakhatását.

  • Együttműködik a nevelőszülői tanácsadóval, a gyermekvédelmi gyámmal és a szakmai felügyeletet ellátó szervezetekkel, valamint a gyermekkel kapcsolatban álló minden intézménnyel.

Maradt még kérdésed?

Kattints ide és választ kaphatsz!

Kattints!

Tudd meg a nevelőszülőség kapcsán felmerülő leggyakoribb kérdéseket!

Tudd meg, hogy lehetsz-e nevelőszülő?

Tesztünk segítségével megtudhatod, hogy minden feltétel adott-e ahhoz, hogy nevelőszülő lehess. 

BOLDOGGÁ "VARÁZSOLJUK" A GYERMEKEKET!

A gyermekkor az ember életében a legfontosabb és legmeghatározóbb időszak. Ebben az életkorban alakulnak ki a készségek, képességek, a pszichológiai és lelki fejlődés alapvető, az egész életünket meghatározó elemei. A gyermekek számára az elsődleges szociális színtér a család. A családi diszfunkciók egyre több gyermek növekedésében és fejlődésében eredményeznek átmeneti, vagy tartós torzulást.

A család- és gyermekjóléti alapellátások és szakellátások szolgáltatásai ezen torzulások, valamint a veszélyeztetettségek megakadályozására és visszafordítására jöttek létre.

A nevelőszülői ellátás a gyermekvédelmi rendszer olyan szolgáltatása, amely az otthont nyújtó személyes gondoskodás keretein belül látja el a gyermekek nevelését és gondozását, biztosítja a testilelki-szellemi-oktatási-szociális fejlődését a nevelőszülő saját háztartásában családja körében, valamint utógondozói ellátást és utógondozást biztosít.

A Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (BTESZ) fenntartásában működik.

A Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (BTESZ) fenntartásában működik.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons