A NEVELŐSZÜLŐT MEGILLETŐ DÍJAK, NEVELŐSZÜLŐ FIZETÉSE

Juttatások a jogszabály alapján...

A nevelőszülői foglakoztatási jogviszony attól a naptól jön létre, amikor a gyámhatóság határozatában a gyermek gondozási helyeként a nevelőszülő háztartását jelöli meg.

  • Az alapdíj legalább a minimálbér 30%-a. (Ez 2023-ban havonta 69.600 Ft)
  • A kiegészítő díj gyermekenként legalább a minimálbér 20%-a. (Ez 2023-ban havonta 46.410 Ft)
  • Többletdíj – minimálbér 7%-a – akkor illeti meg a nevelőszülőt, ha speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermek nevelését vállalja. (Ez 2023-ban havonta 16.260 Ft)

Tehát min. 69.600 Ft + min. 46.410 Ft = 116 010 Ft

  • A nevelési ellátmány legkisebb összegét a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 188/E §-a tartalmazza. A nevelési ellátmány gyermekenként jár, az alábbi táblázatban a 2023. január 1-től érvényes, a 30 napos hónapokra vonatkozó összeg került szerepeltetésre:
Gyermek
Juttatás
Összeg
1 fő
nevelési ellátmány
53.460 Ft/hó
1 fő különleges ellátási igényű
nevelési ellátmány
62.370 Ft/hó
1 fő speciális ellátási igényű
nevelési ellátmány
66.798 Ft/hó

Ezen összegeket, valamint a gyermek után járó családi pótlékot, amit a nevelőszülő igényel meg, a gyermek teljes körű ellátására kell fordítani.

  • Az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei gondozásra és a nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére jogosult. (Ehhez igazolás kitöltése szükséges.)
  • A nevelőszülők és a gondozásukban elhelyezett gyermekek tömegközlekedési utazási kedvezményre jogosultak. Évente összesen 16 alkalommal vehetnek igénybe 50%-os kedvezményt, valamint további két alkalommal jogosultak 90%-os kedvezményre (csoportos) menetjegy vásárlásakor.

Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat

EXTRA JUTTATÁSAI

Időszakos extra juttatások

Kihelyezési támogatás

Amennyiben a gyermek másik hálózatból vagy otthonból kerül a nevelőszülőhöz.

Szabadidős támogatás

Óvodáztatási támogatás

Iskoláztatási támogatás

Ünnepek alkalmával ajándékok

(karácsony, húsvét, anyák napja, nőnap stb.)

A Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (BTESZ) fenntartásában működik.

A Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (BTESZ) fenntartásában működik.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons