GYIK

Most megtudhatod, melyek a leggyakoribb kérdések a nevelőszülőség kapcsán.

Igen, a baptista vallás gyakorlása nem kitétel.

Természetesen egyedülállóként is lehet nevelőszülő. Azonban ideális, ha van egy olyan családi háttér, aki esetlegesen a segítségére tud lenni.

A jogszabály értelmében a nevelőszülő és a nevelt gyermek között minimum 18 és maximum 50 év korkülönbség lehet. Igyekszünk mi a gyermekeknek a legmegfelelőbb családot megtalálni. Azonban nem köteles csecsemőt fogadni, amennyiben nem szeretne. Illetve, ha már van gyermeke és egy szobában lennének, vagy úgy gondolja, hogy egy fiút/lányt nem tudna beilleszteni a családba, akkor a gyermek neme adott lehet. A környezettanulmány során átbeszéljük a részleteket és ezt követően egyeztetünk a lehetőségekről a nevelőszülőkkel.

Igen, azonban az ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak az írásbeli hozzájárulása szükséges.

A jogszabály szerint a saját kiskorú gyermeket is beleszámítva maximum 6 gyermeket nevelhet a nevelőszülő. Ha pedig nincs saját kiskorú gyermeke, akiről gondoskodik, akkor legfeljebb 5 gyermeknek lehet a nevelőszülője egyidejűleg, ha a tárgyi feltételek is adottak.

Ez számos tényezőtől függ. Vannak esetek, amikor a gyermek csak néhány hétig/hónapig tartózkodik a nevelőszülőnél, míg más helyzetekben évekig is együtt élnek.

A nevelőszülőnek kifejezetten nem szükséges kapcsolatot tartani a nevelt gyermek vérszerinti szüleivel, hanem a nevelt gyermek kapcsolattartását kell elősegíteni velük, elvinni őt a határozatban foglaltak szerinti helyre és időre.

A vérszerinti szülő esetlegesen kérhet információt a gyermekről, vagy egy új gyermek fogadása esetén fordítva, a nevelőszülő a vérszerinti szülőtől.

A gyermek fogadásához számos feltételnek kell megfelelni. Figyelembe vesszük például a szobák számát, területét (pl. felnőttel nem aludhat egy szobában nevelt gyermek és gyermekenként 6 m2-t szükséges biztosítani), a fürdőszoba meglét, a lakás tisztaságát, a lakóhely biztonságát, mindemellett fontos, hogy kik élnek még az adott ingatlanban.

Igen. A nevelőszülői tevékenység is egy foglalkoztatási jogviszony.

A nevelőszülő saját háztartásában nyújt teljes körűellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermeknek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek és gyermekeknek.

Az alábbi folyamatábra körül járja mindazokat a feladatokat, melyek a nevelőszülőség során felmerülnek.

  • Otthonában látja el a gyermek nevelését, gondozását, ahol biztosítja számára a testi, szellemi erkölcsi, értelmi és az érzelmi biztonságának feltételeit.

  • Segít a gyermeknek az elszenvedett traumái, veszteségei feloldásában és feldolgozásában, szükség esetén terápiás segítséget vesz igénybe.

  • Gondoskodik a gyermek megfelelő oktatásáról, képzésről, szükség esetén fejlesztéséről.

  • Gondoskodik a gyermek személyi épségének és biztonságának megőrzéséről, az évszaknak megfelelő mennyiségi és minőségi ruházatáról.

  • Felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre és a családi, társadalmi normák elfogadására, betartására.

  • Biztosítja a gyermek vérszerinti szüleivel való kapcsolattartását, ezzel elősegíti a gyermek visszakerülését családjába, vagy ha ez nem lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz való kerülését.

  • Szükség esetén vállalja a gyermek nagykorúsága utáni gondozását, lakhatását.

  • Együttműködik a nevelőszülői tanácsadóval, a gyermekvédelmi gyámmal és a szakmai felügyeletet ellátó szervezetekkel, valamint a gyermekkel kapcsolatban álló minden intézménnyel.

Boldog gyermekkor, boldog élet!

Ha kérdéseidre választ találtál és döntöttél, nincs más hátra, jelentkezz hozzánk nevelőszülőnek!

A Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (BTESZ) fenntartásában működik.

A Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (BTESZ) fenntartásában működik.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons